Foto Finstral 2023 (002)

Finstral B.V. – Patrick de Jonge

Finstral BV is sinds 2013 in Nederland actief als ontwikkelaar en leverancier van hoogwaardige kozijnen en deuren voor particulieren en ondernemers. Vanaf 2020 maakte het bedrijf een snelle groei door. Om de noodzakelijke professionaliseringsslag op HR-gebied te maken zocht directeur Patrick de Jonge externe expertise. In Yvonne op de Weegh vond hij de ideale zzp-professional om hem daarbij te ondersteunen.

Professionaliseren
“Patrick de Jonge: “De afgelopen paar jaar waren voor ons bedrijf onrustig: we verdubbelden qua personeelsbestand tot 35 mensen, en daar kwamen de corona-epidemie en de grondstoffenschaarste in de bouw nog bij. Ik besefte dat we moesten professionaliseren, met behulp van specialistische kennis van buiten de organisatie. Onder meer op het vlak van Human Resources, dat had ik tot dusver als leidinggevende zelf gedaan.”

Persoonlijke klik
“Via het ondernemersnetwerk Business Open kwam ik in contact met Yvonne. Tijdens het kennismakingsgesprek kwam ze heel deskundig, rustig en verstandig over. Dat had ik nodig, geen spring-in-het-veld. Er was meteen een persoonlijke klik. Dat vind ik belangrijk, zeker als het om zaken als HR gaat.”

Bouwstenen
“Yvonne heeft in de afgelopen maanden al diverse bouwstenen voor een stevigere organisatie neergezet. Onder meer een standaard arbeidscontract en een ge-updatede personeelsgids. Ook heeft ze gezorgd voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon en een gecertificeerde arbodienst. Bovendien heeft ze de kernwaarden van Finstral uitgewerkt en doorvertaald naar de functieprofielen, op organisatie- én op medewerkersniveau, zodat die voor iedereen helder zijn. Allemaal concrete acties die bijdragen aan goed werkgeverschap en ons als Finstral verder brengen.”

“Omdat Yvonne zelf open is, waren de medewerkers dat ook tegen haar, bijvoorbeeld in de beschrijving van hun eigen werkzaamheden. En ik hoor van ze dat ze zich echt in de functieprofielen herkennen.”

"Openheid"
“Binnen de organisatie was behoefte aan meer duidelijkheid en structuur: wie is verantwoordelijk voor wat. Daarom heb ik Yvonne gevraagd om op basis van gesprekken met de medewerkers voor iedereen nieuwe functieprofielen op te stellen. Omdat Yvonne zelf open is, waren de medewerkers dat ook tegen haar, bijvoorbeeld in de beschrijving van hun eigen werkzaamheden. En ik hoor dat ze zich echt in de functieprofielen herkennen.”

Coaching voor de functioneringscyclus
“Om de leidinggevenden te ondersteunen heeft Yvonne voor alle afdelingen een standaard formulier voor de functioneringsgesprekken gemaakt, van sales en administratie tot de logistieke en operationele afdelingen. Binnenkort gaat ze ook de leidinggevenden coachen om de gesprekken ook inhoudelijk te optimaliseren. Zo blijven we op alle vlakken werken aan kwaliteit.”

Zelfstandigheid
“Yvonne werkt heel zelfstandig. We hebben aan een overleg van bijvoorbeeld ruim een uur genoeg om afspraken over verschillende onderwerpen te maken. Daarna gaat ze ‘achter de schermen’ aan de slag en levert op de afgesproken tijd de beloofde documenten aan, in handzame clusters. Zeer efficiënt. Ik kan helemaal op haar leunen."

Sparringpartner
“Wat er misschien nog het meest uitspringt: Yvonne’s rol als sparringpartner op HR-gebied. Ze doet dat op een heel prettige manier. Ze luistert extreem goed, denkt eerst goed na voor ze iets zegt. Vanuit haar kennis en ervaring reikt ze me dan bijvoorbeeld mogelijkheden aan waar ik nog niet aan heb gedacht. Die rol als sparringpartner is voor mij heel waardevol.”

Foto

De website van Finstral B.V. bezoeken? Dat kan hier.