"Samen het verschil maken"
- Coachgalerij -

HR Diensten

Professionalisering van human resources

In de huidige tijd zijn er op personeelsvlak verschillende trends zichtbaar die van invloed zijn op stabiliteit en behoud van de interne organisatie: vergrijzing, schaarste op de arbeidsmarkt en een toenemende aandacht voor diversiteit. Ook de noodzaak om de capaciteiten van werknemers op een lijn te krijgen met de skillsets die nodig zijn voor succes in de toekomst, vragen aandacht. Om groei van de organisatie en veranderingen te kunnen managen is professionalisering van personele zaken essentieel.

1. Interim HR Manager                

In de volle breedte van het HR-vak, help ik het fundament op dat vlak te realiseren. Als HR manager op interim basis voor de tijdelijke vervanging van uw HR manager, of tot een vacature is vervuld en een nieuwe HR manager in dienst is gestreden. Ik zorg ervoor dat het HR team op de kaart staat, breng talenten van de teamleden samen, zodat zij zich op individueel niveau en als team verder kunnen professionaliseren.

2. Expert bij HR vraagstukken     

Ik ben inzetbaar als expert en/of extra capaciteit bij diverse personeelsvraag-stukken en projecten, die veel tijd en aandacht vragen van de HR afdeling. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij arbeidsovereenkomsten, werving & selectie, ontslagprocedures, ontwikkelen van opleidingsplan, leeftijdbeleid, jaargesprekken en persoonlijk ontwikkelgesprekken, verzuimbeleid en -begeleiding en sociaal plan.

3. Sparringpartner                        

Als klankbord en coach voor Officemanagers en HR Adviseurs, die zich meer willen bekwamen in het HR vak. Ik help hen bij het ontwikkelen van een solide HR beleid, ondersteund met praktische handvatten en procedures die hij of zij in het bedrijf nodig heeft. Heeft u in uw organisatie behoefte aan deze dienst, of wilt u met een professional van gedachten wisselen? Ik ben graag ook uw sparringpartner.

Samen het verschil maken