De laatste loopbaanjaren vóór het pensioen!

Hoe manager en medewerker samen de laatste jaren voor het pensioen kunnen vormgeven

Op individuele basis of als bedrijfsprogramma 

Met vele 60 plussers heb ik individuele gesprekken gevoerd, met als insteek de vraag: ‘Hoe kunnen we de periode van nu tot aan het moment van stoppen met werken zo nuttig en vooral zo plezierig mogelijk invullen?’ Dat waren heel persoonlijke gesprekken. Door ook de leidinggevende erbij te betrekken konden zij samen praktische werkgerelateerde afspraken maken en een efficiënte en plezierige invulling geven aan het werk tot aan AOW of pensioen.

In Nederland werken we door tot de AOW leeftijd. Vanaf 1 januari 2013 verandert die leeftijd ieder jaar. Vanaf 2025 is hij afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. De pensioenrichtleeftijd volgens de meeste pensioenreglementen is 68 jaar.

We wensen allemaal dat medewerkers gezond, fit en vitaal langer kunnen doorwerken, maar realiseert u als werkgever voldoende wat de impact is van dit langer doorwerken? Het einde van de carrière van een grote groep komt in zicht, maar in veel gevallen willen zij nog niet denken aan stoppen. Voor de manager is het soms een ongemakkelijk onderwerp om aan te snijden, zonder dat de medewerker zich onder druk gezet voelt.

Met elkaar in gesprek gaan en zicht krijgen op de jaren vóór het pensioen geeft de medewerker de tijd om (wanneer nodig) in de privésfeer een aantal voorzieningen te treffen of lasten af te bouwen en geeft u als werkgever tijd en ruimte om het personeelsbestand aan te passen en veranderingen door te voeren.

Persoonlijke aandacht met onderwerpen als hoe de oudere medewerker zelf aankijkt tegen de laatste jaren van zijn/haar werkzame leven? Over hoe hij of zij en de leidinggevende wat dichter bij elkaar kunnen komen als het gaat over functieinvulling, inzetbaarheid en bepaalde regelingen? Heeft de medewerker al nagedacht over de invulling van een nieuwe levensfase zonder werk? Heel normale vragen, die bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Coachgalerij biedt daarin de onderstaande mogelijkheden.

1. Individuele gesprekken, doorlooptijd 6 weken                                                                  De begeleiding bestaat uit:                                                                                                  - 2 gesprekken met medewerker en coach, met persoonlijk verslag                              - 1 gesprek met medewerker, leidinggevende en coach                                                  - Rapportage met werkgerelateerde afspraken                                                                  Kosten: € 595,00

2. Programma voor een groep ouderen                                                                                Heeft u een groep oudere medewerkers in dienst en is er behoefte om op                structurele basis aandacht te geven aan de invulling van hun werk, inzet-                    baarheid en vitaliteit, dan is een praktisch programma zeer geschikt, dat past bij        het bedrijf en de cultuur. Het jaarprogramma bestaat uit 2 á 3 workshops.                  Kosten standaard workshop van een dagdeel: € 1.250,00

Aanmelding

De laatste loopbaanjaren voor het pensioen

Vul onderstaande velden in en klik op de button om te versturen.