HR basis op orde in je bedrijf.

HR basis op orde in je bedrijf

24 februari 2021

Je bedrijf heeft te maken met een steeds veranderende omgeving, waar je nauwelijks tot geen invloed op hebt. Om toch in die omgeving succesvol te zijn en blijven is constante aanpassing nodig. Hoe reageert jouw bedrijf op de  veranderende klantvragen? Op de concurrent die je marktaandeel ziet veroveren? Op de corona crisis die de samenleving ontwricht en de  arbeidsmarkt uit balans brengt?

Er vindt ALTIJD uitwisseling plaats tussen de omgeving en jouw interne bedrijf. Als ‘buiten’ verandert, zal ‘binnen’ zich daarop moeten aanpassen. Wat je aanpast en hoe, dat zijn de keuzes die je als ondernemer maakt. Welke keuzes je ook maakt, elk onderdeel in je bedrijf dient alert te kunnen reageren op wat zich buiten afspeelt. Als zij daartoe niet in staat zijn, dan gaat het bergafwaarts en in het ergste geval komt het bestaan van je bedrijf in gevaar (of een deel ervan).

Het onderdeel human resources (HR) denkt steeds meer mee in de bedrijfsvoering. Om die reden worden deze professionals ook wel business partners genoemd. Veranderen, aanpassen en ontwikkelen van organisatie en medewerkers, dat is waar HR zich mee bezig houdt.

Organisatie

Heb jij als ondernemer de volgende vragen al eens gesteld?

Welke bedrijfsstructuur past het best bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten in mijn bedrijf? Is dat in de vorm van een project- of matrixorganisatie, een indeling op basis van vakgebied, klant- of productgroep? Op welke manier kunnen mijn afdelingen, teams en functies het meest efficiënt worden ingedeeld? Is mijn bedrijfsstructuur duidelijk en flexibel genoeg, om efficiënt te kunnen inspelen op toekomstige (onverwachte) veranderingen?

Vanuit mijn HR expertise kan ik helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Ik help je graag om tot de beste inrichting van je bedrijf te komen, met de juiste samenstelling van teams en afdelingen. Het opstellen van duidelijke functiebechrijvingen kan onderdeel uitmaken bij de inrichting.

Medewerkers

Heb jij als werkgever de volgende vragen al eens gesteld?

Is de vakkennis van mijn medewerkers actueel? Kunnen zij het snelle tempo van vraag en aanbod in de markt aan? Zijn ze voldoende aangehaakt in automatisering en digitalisering? Passen gedrag en vaardigheden van mijn medewerkers bij hun functie en het team waarin ze werken? Geef ik genoeg ruimte voor persoonlijke ontwikkeling? Geef ik als werkgever voldoende aandacht aan mentale en fysieke vitaliteit? Mijn  expertise is jou helpen bij vraagstukken rondom in-, door- en uitstroom van personeel. De diversiteit is groot, hier een kleine greep:

  • Instroom: werving en selectie van nieuwe medewerkers (inclusief assessment) en onboarding.
  • Doorstroom: monitoren van de kwaliteit van medewerkers en management, individuele coaching (inclusief assessment), zorg voor duurzame inzetbaarheid, ontwikkelen en implementatie van opleidingsbeleid, opstellen van en begeleiding bij verzuimbeleid, vormgeving van de cyclus functionerings- en beoordelingsgesprekken, uitvoering van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • Uitstroom: beëindiging van dienstverbanden (flex en vast, pensioen en ontslagzaken).

Je kunt je voorstellen dat een goede basis op HR vlak essentieel is voor het voortbestaan van je bedrijf. Wanneer dat op orde is kan je van daaruit heel goed verder bouwen en inspelen op veranderingen die komen gaan. Het is zeker dat na deze corona crisis de wereld er anders uit zal zien!