Het belang van talenten in huis

Het belang van talenten in huis                   

7 januari 2020                                                                                    

U heeft nieuwe (liefst jonge) aanwas nodig, maar in deze tijd is personeel lastig te vinden. U moet het vooralsnog doen met de mensen die u heeft. Ze werken zoals ze altijd deden, het gaat, ook al duurt het langer en met extra overuren en hand- en spandiensten. Vernieuwing is er niet of nauwelijks, omdat de laatste jaren onvoldoende kennis is opgefrist naar de laatste ontwikkelingen en er zijn geen vaardigheden bijgeleerd om de processen vlot te laten verlopen.

Voor u is dit frustrerend en het kost geld. U doet nu uitgaven aan negatieve zaken, zoals ziektekosten, overwerk, inhuur van tijdelijk personeel, wervingskosten door verloop en wellicht transitievergoedingen. Op die achterafbetalingen heeft u geen grip, die zijn een 'must' geworden. En nog maar niet gesproken over de indirecte kosten door bijvoorbeeld verminderde productiviteit. Een goede leerschool, zou je denken.

Misschien is het nu tijd geworden, om te accepteren dat leren en ontwikkelen een continue proces is. Continue gebruik maken van het talent dat u al in huis heeft en het meeste en beste uit uw mensen halen. Voorbereid zijn op wat komen gaat!

Medewerkers willen gezien en gewaardeerd worden, werkdruk is oké, maar niet overdadig, aandacht voor balance werk en privé. Zij willen zich blijvend kunnen ontwikkelen, succesvol zijn en kunnen doorgroeien in uw organisatie, of elders. Zij willen een werkgever die aandacht voor ze heeft en die faciliteert.

Werkgevers op hun beurt, werken graag met gemotiveerde medewerkers die zich inzetten voor de zaak en achter de missie van de organisatie staan. Zij wensen vitale medewerkers met competenties die bij het bouwen van de organisatie en de cultuur passen. Zij willen een aantrekkelijke werkgever zijn, zodat mensen er graag willen blijven werken en het werven van nieuwe mensen eenvoudiger is. Daar wordt iedereen beter van!

Maarrr, elk voordeel heeft zijn nadeel, want leren en ontwikkelen kost óók geld. In dit geval in positieve zin. U bent en blijft in control met in dit geval positieve investeringen die resultaten op de korte én de lange termijn opleveren. Een andere kijk op organiseren waar mensen een zo belangrijke rol spelen.

Weet u niet zo goed waar te beginnen? Ik help u met een stap voor stap en gericht (opleidings)plan voor het komende jaar, of komende jaren, net wat u wilt. Een plan voor u en alle medewerkers én voor verschillende (doel)groepen binnen uw organisatie. Wilt u hier meer van weten, neem dan contact met mij op. Samen onderzoeken we wat voor u van belang is en hoe dit voor verbetering in aanmerking komt.