Bedrijfsgroei en
het functiehuis

Bedrijfsgroei en het functiehuis

27 mei 2021                                                                                  

In een klein bedrijf hebben werknemers meestal meerdere petten op. Waar bepaalde verantwoordelijkheden in een groter bedrijf al snel buiten de functieomschrijving vallen, kunnen ze in een klein bedrijf onderdeel worden van het takenpakket. De werkzaamheden moeten namelijk over een kleiner aantal mensen worden verdeeld. In een kleiner bedrijf is het vaak nog overzichtelijk. Dat wordt anders, wanneer het bedrijf groeit en er meer mensen nodig zijn. 

Bij een groeiend aantal werknemers is het nodig dat je kijkt naar een logische (her)verdeling van taken en je opnieuw afweegt waar je bepaalde verantwoordelijkheden neerlegt. Belangrijk daarbij is het grotere geheel niet uit het oog te verliezen. Is er nog samenhang? Kunnen functies worden gegroepeerd in teams? Hoe lopen de communicatieverbindingen? Is bij iedereen duidelijk wie, wat doet? Etc. 

Er komt een punt dat het bedrijf te groot wordt om alle informatie te onthouden en overzicht te houden op wie wat doet. Functieomschrijvingen bieden uitkomst: het zijn eenduidige beschrijvingen van het takenpakket van een individuele werknemer en van groepen medewerkers, inclusief hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ze bieden structuur en duidelijkheid. Het totaal aan beschrijvingen is het functiehuis. 

Zijn er meer voordelen van functiebeschrijvingen? Jazeker. 

Wanneer je naar het bredere HR-vlak kijkt, hebben profielen een connectie met en kun je ze goed gebruiken bij bijvoorbeeld de werving van personeel en vacaturestelling, als leidraad bij functioneren van werknemers, bij duurzame inzetbaarheid, re-integratie bij verzuim, bij marktconform belonen en opleiden.

Geinteresseerd en kun je hulp gebruiken bij het (weer) neerzetten van een goede HR-basis, dat aansluit bij jouw bedrijf? De eerste stap kan het functiehuis zijn, neem contact met mij op: 06 517 82 217.