Courage is the commitment to begin without any guarantee of success! - Johann Wolfgang von Goethe

HR diensten

Samen het verschil maken.

HR Diensten

Professionalisering van uw HR functie

In de huidige tijd zijn er op personeelsvlak verschillende trends zichtbaar die van invloed zijn op stabiliteit en behoud van uw interne organisatie: vergrijzing, een verhitte arbeidsmarkt, een toenemende aandacht voor diversiteit. Ook de noodzaak om de capaciteiten van werknemers op een lijn te krijgen met de skillsets die nodig zijn voor succes in de toekomst, vragen aandacht. Om groei van uw organisatie en veranderingen te kunnen managen is professionalisering van personele zaken essentieel.

 

Met meer dan twintig jaar ervaring, in de volle breedte van het HR-vak, help ik u graag het  fundament op dat vlak te realiseren.

 

-  Ik ben beschikbaar als expert en extra capaciteit bij diverse personeelsvraagstukken en projecten, die veel tijd en

   aandacht vragen van uw HR-afdeling: op interim-, of freelancebasis.

 

-  Als klankbord en coach voor beginnende HR functionarissen (met name in het midden- en kleinbedrijf), die zich meer

   willen bekwamen in het HR vak. Ik help deze medewerker bij het ontwikkelen van een solide HR-beleid, ondersteund met

   praktische handvatten en procedures die hij of zij in het bedrijf nodig heeft.

 

-  Als HR manager op interim basis voor de tijdelijke vervanging van uw HR manager, of tot een vacature is vervuld en een

   nieuwe HR manager in dienst is getreden.

 

 - U kunt bij mij terecht voor een advies over alles wat medewerkers aangaat, zoals arbeidsovereenkomsten,

   ontslagprocedures, werving & selectie, • functionerings- en beoordelingssystematieken, verzuimbeleid en -begeleiding

   en sociaal plan.

 

Werkwijze

Heeft u behoefte aan een van bovenstaande mogelijkheden in de dienstverlening? Of u wilt u met een professional van gedachte wisselen? Ik ben graag uw sparringpartner. Tijdens een vrijblijvende kennismaking bespreken we de mogelijkheden.

 

Coachgalerij

Markenhaven 37

3826 AC  Amersfoort

Mob.: 06 517 82 217

e-mail: info@coachgalerij.nl

www.coachgalerij.nl

Privacyverklaring